Zarządzanie serwerami może odbywać się zdalnie.

12 listopada, 2020 0 przez admin

W dziedzinie informatyki funkcjonuje pojęcie tj. hosting VPS. To skrót anglojęzycznego terminu “Virtual Private Server”. Hosting VPS to rozwiązanie pośrednie między hostingiem dedykowanym a współdzielonym. Jest w większości używany przez rozbudowane serwisy oraz duże sklepy ecommerce. To zwirtualizowany hosting dedykowany, który jest podzielony przy użyciu wirtualizacji na kilka mniejszych, wirtualnych serwerów.

 

Pod względem bezpieczeństwa Firma IT zapewnia pełną separację grup, która gwarantuje całkowicie niezależny dostęp do fizycznych zasobów sprzętowych. W zakresie opieki administracyjnej nad infrastrukturą serwerową klienta, działa tak zwana administracja serwerami. Działanie to ma na celu gwarancję ciągłości pracy i bezpieczeństwa powierzonych serwerów. Administratorzy z dłuższym stażem potrafią gospodarować serwerami w jakiejkolwiek lokalizacji na świecie, wskazanej przez kontrahenta, również na innym kontynencie. Administracja serwerami może odbywać się zdalnie. Zarządzane mogą być także serwery , które znajdują się w popularnych chmurach. Administracja serwerami powinna gwarantować nieprzerwaną pracę systemów. W celu oceny bieżącego poziomu bezpieczeństwa danego systemu przeprowadzane są testy penetracyjne.

 

Testy penetracyjne polegają na wykonaniu w pełni kontrolowanego ataku na ten system i zbadaniu stopnia jego odporności na ataki mające na celu złamanie jego zabezpieczeń. Testy penetracyjne odróżniają się od włamania tym, iż strona, która jest atakowana wyraża zgodę na tego rodzaju działania. Testy penetracyjne pozwalają na zweryfikowanie aktualnego bezpieczeństwa systemu pod kątem ewentualnego włamania oraz skuteczności zabezpieczeń.